O bibliotece

wnetrze1.jpg [300x225]

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach jest samorządową instytucją kultury. Działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu  potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury. Gromadzi, opracowuje, upowszechnia i udostępnia zbiory, pełni funkcję ośrodka informacji bibliotecznej, organizuje imprezy promujące czytelnictwo, wiedzę i kulturę.

Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do:

 • literatury pięknej polskiej i obcej
 • literatury dla dzieci i młodzieży
 • literatury popularnonaukowej
 • czasopism dla dorosłych i dla dzieci
 • materiałów dotyczących gminy i regionu

Usługi:

 • wypożyczanie książek i czasopism na zewnątrz
 • rezerwowanie książek
 • udostępnianie książek i czasopism na miejscu
 • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
 • opracowywanie zestawień bibliograficznych
 • organizowanie lekcji bibliotecznych

Działalność kulturalno-oświatowa:

 • lekcje biblioteczne
 • wystawy tematyczne, jubileuszowe, literackie
 • konkursy literackie, plastyczne, różne
 • spotkania autorskie, literackie
 • spotkania środowiskowe